Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Zásady ochrany osobních údajů

Oznámení o ochraně soukromí

1.)Totožnost správce osobních údajů, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontakty

Tyto internetové stránky provozuji společnost Roche s.r.o. Futurama Business Park F, Sokolovská 685/136f, 18600 Praha 8, Česká republika (dále jen „Roche“ nebo „my“). V případě jakýchkoliv dotazů nebo návrhů nás můžete kontaktovat na [email protected] nebo na tel. 800 111 800.

Alternativně můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected]

2.)Jak používáme vaše osobní informace

Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá a chápeme, že informace o vašem zdraví jsou citlivé. Zavázali jsme se zpracovávat vaše osobní informace v souladu s platnými zákony.

Toto oznámení o ochraně soukromí vysvětluje, jak používáme jakékoliv osobní informace, které o vás shromažďujeme, když  

a.) Prohlížení veřejných stránek na našich internetových stránkách

Jestliže prohlížíte veřejné stránky na našich internetových stránkách, tj. prohlížíte obsah, ke kterému můžete mít přístup, aniž byste byli přihlášeni do nějakého účtu, který u nás můžete mít, shromažďujeme a zpracováváme o vás pouze informace, jež nejsou citlivé. Zejména nebudeme shromažďovat žádné informace o vás týkající se zdraví, když budete prohlížet veřejné stránky na našich internetových stránkách. Budeme však zpracovávat vaše osobní informace v rozsahu požadovaném pro dodání veřejného obsahu, který od nás požadujete, např. za účelem jeho naformátování pro váš prohlížeč. Rovněž budeme zpracovávat vaše osobní informace, abychom splnili své legitimní zájmy na ochranu bezpečnosti našich internetových systémů, a za účelem měření sledovanosti z hlediska různých typů poskytovaného obsahu.  Abychom tak mohli činit, používáme:

IP adresy. IP adresa je číslo přiřazené vašemu počítači pro umožnění komunikace – jedná se o obdobu telefonního čísla. Roche shromažďuje IP adresy pro legitimní účely zajištění 

bezpečnosti systému a vykazování souhrnných informací pro provádění analýzy internetových stránek a přezkoumání výkonnosti. Systémové deníkové soubory budou analyzovány do  dnů a údaje nevzbuzující podezření pak budou vymazány. Ostatní údaje budou ponechány po tak dlouhou dobu, po jakou to bude požadováno pro prokázání bezpečnostní události.

Cookies. Cookie je malý textový soubor, který náš webový server umísťuje na váš systém. Je pravidlem, že naše cookies se používají pouze pro délku vaší relace za účelem měření sledovanosti. Rovněž používáme cookies pro zlepšení uživatelské přívětivosti, např. pro uložení vašich jazykových preferencí. Můžete kdykoliv přezkoumat a vymazat nebo vypnout cookies pomocí nastavení ve vašem prohlížeči, v tomto případě můžete ztratit nastavení, která jste učinili pro nějaké internetové stránky.

Webové majáky. Webové majáky (nebo „pixelové tagy“) jsou malé grafické soubory, které pomáhají analyzovat efektivitu internetových stránek měřením například počtu návštěvníků nebo toho, kolik návštěvníků kliklo na obsahové prvky internetových stránek. Analyzujeme statistiky poskytované prostřednictvím webových majáků pouze anonymním a souhrnným způsobem.

Google Analytics. Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá cookies, aby nám pomohla analyzovat, jak uživatelé používají veřejný obsah na našich internetových stránkách. Informace, které generují cookies o vašem používání internetových stránek (včetně vaší IP adresy), budou přenášeny a ukládány společností Google na servery ve Spojených státech. Cookies služby Google Analytics mohou existovat až po dobu dvou let, pokud je nevymažete dříve.

Společnost Google je certifikovaná podle Štítu USA-EU na ochranu soukromí a vyjednali jsme se společností Google smlouvu o zpracování údajů pro zajištění toho, že bude provozovat službu Google Analytics naším jménem. Rovněž používáme funkci anonymizace IP adres služby Google Analytics. Jestliže navštívíte internetové stránky ze zemí, jež jsou součástí Evropského hospodářského prostoru, bude vaše IP adresa zkrácená předtím, než opustí Evropský hospodářský prostor. Pouze ve výjimečných případech (např. při poruše systémů zřízených v EU) bude celá IP adresa nejprve převedena na server společnosti Google v USA a k jejímu zkrácení dojde tam.

Google bude tyto informace používat naším jménem pro účely, jež jsou založeny na legitimních zájmech a spočívají ve vyhodnocení vašeho používání internetových stránek, sestavení zpráv o činnosti na internetových stránkách pro provozovatele stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na internetových stránkách a používání internetu. Společnost Google může rovněž tyto informace předávat třetím stranám tam, kde to od ní bude zákonem požadováno, nebo v případech, kdy takové třetí strany zpracovávají dané informace jménem společnosti Google. Google nebude sdružovat vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, jež jsou v držení společnosti Google.

Můžete si zrušit službu Google Analytics s účinností do budoucna stažením a instalací rozšíření Google Analytics Opt-out Browser Add-on pro váš aktuální internetový prohlížeč na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (nefunguje v případě všech mobilních zařízení / prohlížečů). Případně můžete deaktivovat službu Google Analytics na mobilech a dalších zařízeních kliknutím na následující odkaz pro zrušení služby: Klikněte zde pro zrušení služby Google Analytics.

Poznámka: Služba Google Analytics je aktivní pouze na veřejných stránkách našich internetových stránek, tj. nikoliv na těch stránkách našich internetových stránek, na které máte přístup, když se přihlásíte do svého účtu.

Sociální pluginy, shariffy. Používáme sociální plugin (dále jen „plugin“) poskytovaný sociální sítí Facebook. Službu provozuje společnost Facebook Inc. (dále uváděná jako „Operátor“).

- Operátorem Facebooku (facebook.com) je společnost Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Její pluginy jsou identifikovatelné podle loga Facebooku (bílé písmeno f na modrém pozadí nebo ikona zdviženého palce) nebo textem „Facebook Social Plugin“. Pro úplný seznam všech pluginů viz http://developers.facebook.com/plugins. Oznámení o ochraně soukromí na Facebooku je k dispozici na https://www.facebook.com/policy.php.

Pro ochranu vašeho soukromí při návštěvě našich internetových stránek jsme implementovali řešení známé jako „Shariff“. Shariff zajistí, že Operátorovi nebudou předány žádné údaje, když si nahrajete nějakou stránku z našich internetových stránek. Pouze až když provedete aktivaci pluginu dle svého výběru, a tím vyjádříte souhlas s přenosem údajů, provede váš prohlížeč přímé připojení k serverům Operátora. Shariff nahrazuje standardní „sdílecí“ tlačítka Operátorů a chrání vaše surfovací chování před sledováním Operátorem. Pro další informace vás odkazujeme na rozbalovací informační text vedle aktivačních přepínačů, kde se můžete dozvědět více o řešení Shariff (https://github.com/heiseonline/shariff).

Jakmile aktivujete Plugin, nebudeme mít žádný vliv na údaje, jež budou přes něj shromažďovány. Pro informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a zpracování příslušnými Operátory, jakož i pro vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, můžete navštívit politiky Operátorů na ochranu soukromí, na které najdete příslušné odkazy výše.

Služby. Můžeme na některých internetových stránkách společnosti Roche používat aplikace třetích stran a obsahové nástroje, abychom vám poskytli další informace, např. mapy Google. Když s nimi budete pracovat, mohou tyto třetí strany dostávat vaše osobní informace, včetně vaší IP adresy. Budeme srozumitelně uvádět, kde používáme takové služby třetích stran, abyste mohli rozhodnout, zda je budete používat či nikoliv.

b.)Registrace a používání účtu
Pro používání neveřejného obsahu na našich internetových stránkách je třeba, abyste se nejprve zaregistrovali pro zřízení účtu, a poté se přihlásili na svůj účet. Používáme účty všude, kde zpracováváme citlivé údaje, jako jsou zejména osobní informace týkající se vašeho zdraví. Rovněž používáme účty všude, kde zpracováváme vaše osobní informace s vaším souhlasem. Tomu tak je z toho důvodu, že účty nám umožňují lépe chránit vaše osobní informace v systémech s kontrolovaným přístupem a potvrdit vaši totožnost za účelem obdržení a spravování vašich souhlasů.
Když se zaregistrujete pro zřízení účtu, budeme shromažďovat vaše osobní kontaktní údaje (jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) a další identifikační informace, které uvidíte na registračním formuláři. Budeme také zpracovávat zdravotní informace, které nám poskytnete. Poskytnutí daných informací je volitelné, pokud není na registračním formuláři příslušné pole označeno jako povinné.
V rámci vašeho účtu zpracovává společnost Roche vaše osobní informace:
S vaším souhlasem. Tam, kde zpracováváme vaše zdravotní údaje, obdržíme váš výslovný souhlas před zahájením příslušné činnosti zpracovávání. Z regulačních důvodů a pro obdržení platného souhlasu od vás budeme muset při vytvoření účtu identifikovat vaše skutečné jméno a vaši totožnost. Poté budete moci spravovat, měnit nebo vzít zpět své souhlasy poskytnuté v rámci nastavení svého účtu. Rovněž můžete odejmout svůj souhlas tím, že nás budete kontaktovat na výše uvedené adrese. Svůj souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, nebude to však mít vliv na zákonnost našeho zpracovávání na základě souhlasu před takovým odejmutím. Zejména v případech, kdy bude nezbytné z důvodu ochrany Vašich životně důležitých zájmů či plnění našich právních povinností údaje a informace nadále v omezeném a nezbytném rozsahu zpracovávat. Provedeme oddělení požadovaných souhlasů, které potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytovat službu, od jiných souhlasů, na kterých není služba závislá. Jestliže odejmete souhlas, na kterém je nějaká služba závislá, může se stát, že nadále již vám nebudeme moci danou službu poskytovat – pokud nastane tato situace, budeme vás o tom informovat.
Jak je požadováno pro vznik, uplatnění nebo obhajobu právních nároků. Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, jak bude požadováno pro přípravu nebo ochranu proti právním nárokům; včetně soudního řízení, opatření proti podvodům a technických a organizačních opatření na ochranu našich sítí a technologie proti útokům.
Pod odpovědností odborného poskytovatele zdravotní péče. Můžeme zpracovávat vaše osobní informace v rozsahu nezbytném pro účely preventivní medicíny, pro lékařskou diagnózu, poskytování zdravotní péče nebo léčbu nebo správu systémů zdravotní péče a služeb podle smlouvy s poskytovatelem zdravotní péče na základě profesní mlčenlivosti (jako je např. váš poskytovatel léčby v nemocnici).
Pro výzkum. Můžeme zpracovávat vaše osobní informace pro účely vědeckého výzkumu nebo statistické účely v souladu s příslušným zákonem za předpokladu, že je to přiměřené vzhledem ke sledovanému cíli, je respektována podstata práva na ochranu údajů a jsou zajištěna vhodná a konkrétní opatření na ochranu vašich základních práv a zájmů. Pravidlem je, že vás ještě požádáme o váš souhlas, když bychom chtěli, abyste se zúčastnili např. klinického hodnocení.
c.) Použití našich nabídek v rámci elektronického obchodování
Když budete používat naše nabídky v rámci elektronického obchodování, např. pro nákup zdravotního spotřebního zboží nebo zdravotnických prostředků, bude nejprve třeba, abyste

se zaregistrovali pro vytvoření účtu a přihlásili se do svého účtu. Kromě výše popsaných informací pro registraci a použití účtu budeme muset provádět následující další zpracování vašich osobních informací, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvy, realizovat a fakturovat příslušné objednávky v rámci elektronického obchodování – a budeme potřebovat váš příslušný výslovný souhlas předtím, než budeme moci akceptovat vaši objednávku.

Logistika. Pro splnění vašich objednávek používáme renomované mezinárodní poskytovatele logistických služeb působící ve vašem regionu. Poskytovatelé logistických služeb nebudou dostávat podrobnosti ohledně vaší objednávky (tj. obsah objednávky), ale mohou být schopni nepřímo odvodit váš zdravotní stav např. v případě, kdy vrátíte nějaký vadný výrobek. Společnost Roche uzavřela smlouvy o zpracování údajů s poskytovateli logistických služeb, aby bylo zajištěno, že nebudou používat vaše osobní informace nad rámec toho, co je požadováno k provádění logistické služby a k aplikaci odpovídajících technických a organizačních opatření na ochranu vašich osobních informací.

d.) Účast na průzkumech

Jestliže budete souhlasit s účastí na jednom z našich průzkumů, budeme zpracovávat váš předložený vstup pro výzkumné a marketingové účely. Nebude-li v příslušném průzkumu uvedeno jinak, můžete se zúčastnit anonymním způsobem a my nebudeme moci spojit vaše vstupy s vámi osobně, ale budeme příslušné údaje posuzovat pouze souhrnným způsobem společně se vstupy osobních subjektů.

Průzkumy, které jsou postaveny na vašich osobních informacích, budou náležitě označeny a budou prováděny z oblasti vašeho účtu. U těchto průzkumů máte vždy právo vyjádřit souhlas nebo se jich neúčastnit; vaše odmítnutí účasti nebude mít negativní vliv na rozsah našich služeb, pokud v pozvánce do příslušného průzkumu nebude uvedeno jinak.

e.) Komunikace s námi po telefonu, e-mailem nebo přes webové formuláře

Jestliže s námi budete komunikovat po telefonu, e-mailem, přes webové formuláře nebo obdobným způsobem, budeme zpracovávat vaše kontaktní údaje a osobní informace, které nám předáte, a to i tehdy, kdy nebudete mít účet u společnosti Roche. Budeme zpracovávat takové informace pouze v rozsahu požadovaném k zodpovězení vašeho dotazu a příslušné informace vymažeme, když již nebudou požadovány jako důkaz (normálně se jedná o dobu tří let), pokud nebudete souhlasit s tím, abychom používali vaše údaje pro jiné účely, přičemž daný účel bude specifikován v době vašeho podání vašeho souhlasu naší společnosti.

3. Zabezpečení

Společnost Roche podniká odpovídající technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních informací proti neúmyslnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému sdělení nebo přístupu k osobním údajům, jež jsou přenášeny, ukládány nebo jinak zpracovávány.

4. Kdo obdrží vaše informace

Společnost Roche sdílí vaše osobní informace s vaším souhlasem a dále v případě potřeby ve vztahu k výše uvedeným účelům, jak je požadováno příslušnými zákony, nařízeními soudu nebo vládními opatřeními. Roche využívá interní a externí poskytovatele a zástupce na úrovni skupiny např. pro provozování a údržbu IT systémů nebo pro realizaci obchodních transakcí, jako jsou poskytování zákaznických služeb nebo zasílání sdělení. Ve všech těchto případech je přístup k nešifrovaným údajům omezen na subjekty, které mají potřebu dané údaje znát. Společnost Roche rovněž uzavřela smlouvy o zpracování údajů, aby bylo zajištěno, že poskytovatelé a zástupci budou zpracovávat osobní informace pouze jménem společnosti Roche a s výhradou příslušných technických a organizačních opatření.

Společnost Roche nebude prodávat či jinak předávat vaše osobní informace žádným třetím stranám pro jejich vlastní používání, pokud nebude mít váš výslovný souhlas.

5. Přenos do jiných zemí

Můžeme přenášet osobní informace, které o vás shromažďujeme přes internetové stránky, do zemí, které nemusejí mít stejné zákony na ochranu osobních údajů jako země, ve které jste na počátku poskytli příslušné informace. Když budeme přenášet vaše informace do jiných zemí, budeme dané informace chránit, jak je popsáno v tomto Oznámení o ochraně soukromí. Zejména budeme takové přenosy údajů zakládat na odpovídajících standardech, jako jsou klauzule o ochraně údajů schválené Evropskou komisí nebo Štítem USA-EU na ochranu soukromí, podle konkrétního případu. Kopii příslušných klauzulí můžete obdržet, když nás budete kontaktovat, jak je popsáno výše (viz oddíl 1 výše). Osobní informace, které nám poskytnete v souvislosti s registrací a prodejem výrobků uchováváme mimo EU ve Švýcarsku, které poskytuje dle rozhodnutí Komise (2000/518/ES) odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

6. Vaše práva a jak je uplatnit

V souladu s příslušným zákonem na ochranu osobních údajů můžete:

  • požadovat informace o svých osobních údajích, jež zpracováváme, obdržet kopii takových údajů a zajistit, aby došlo k opravě či doplnění nepřesných údajů;
  • zajistit, aby byly vaše osobní údaje vymazány nebo aby jejich zpracovávání bylo omezeno, vždy v rozsahu aplikace jednoho z důvodů stanovených platnou zákonnou úpravou;
  • obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli podle smlouvy nebo na základě svého souhlasu, ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu, v rozsahu, v jakém jsou splněny statutární požadavky;
  • vyjádřit námitku, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace a v souladu s příslušnou právní úpravou, k jakémukoliv z našich zpracování vašich osobních údajů na základě legitimních zájmů; a
  • kdykoliv vzít svůj souhlas zpět, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracovávání na základě souhlasu před jeho odejmutím.

Máte právo nepodléhat žádným automatizovaným jednotlivým rozhodovacím procesům. Nepoužíváme takové procesy bez vašeho předchozího souhlasu.

Jestliže máte účet, můžete uplatnit svá práva navštívením svého účtu a upravením svých preferencí na ochranu soukromí, správou vašich souhlasů, stažením a nahráním opravených údajů.

Jestliže nemáte účet nebo máte potíže či jiné dotazy, tak prosím kontaktujte naši společnost nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů za použití výše uvedených kontaktních údajů (viz oddíl 1 výše).

Jestliže nejste spokojeni se způsobem, jakým společnost Roche pracuje s vašimi údaji nebo reaguje na vaše požadavky, můžete si též stěžovat příslušnému úřadu na ochranu osobních údajů v zemi svého obvyklého bydliště.

7. Ochrana soukromí u dětí

Naše internetové stránky jsou zaměřeny na dospělé návštěvníky. Vědomě neshromažďujeme žádné osobně identifikovatelné informace od nikoho, o kom víme, že se jedná o dítě, bez předchozího ověřitelného souhlasu jeho právního zástupce.

8. Aktualizace Oznámení o ochraně soukromí

Toto Oznámení o ochraně soukromí podléhá našemu pravidelnému přezkoumávání a na těchto internetových stránkách budeme umísťovat jakékoliv aktualizace. Toto Oznámení o ochraně soukromí bylo naposledy aktualizováno dne 2.5.2018. Vždy, když změníme nějaké zpracovávání, které je založeno na souhlasu, požádáme vás o nový souhlas.

9. Zdroje z řad třetích stran

Toto Oznámení o ochraně soukromí se nevztahuje na internetové stránky třetích stran, na které se mohou naše internetové stránky odkazovat, kde nekontrolujeme obsah, nebo na praktiky takových třetích stran v oblasti ochrany soukromí. Když budete sledovat odkaz na takové internetové stránky třetích stran, budeme vás náležitě informovat. 

Sdílet