Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
hamburger overlay

Denní život

Po zjištění, že máte cukrovku, se můžete cítit všelijak. Můžete mít strach, pociťovat hněv nebo vinu. Můžete se cítit zdrcený, nebo naopak si myslet, že když se cítíte dobře, nic vám není. Jako u většiny překážek, které jste nuceni v životě překonat, i zde je důležitý optimistický postoj. Mnoho lidí žije i s diabetem šťastným plnohodnotným životem.

Zvládání stresu

Stres je bohužel stálým průvodcem diabetika. Člověk s diabetem se o sebe musí zodpovědně starat 365 dní v roce, což je nelehký úkol. Je proto nutné osvojit si způsoby zvládání stresu a přizpůsobení se životu s diabetem. 
Cest k úspěchu je několik. Musíte se naučit účinně řešit problémy, nalézt způsob zvládání stresu a snažit se si udržet optimistický postoj k životu. 

Zde je několik rad, jak toho dosáhnout:

 • Identifikujte zdroje stresu
 • Pojmenujte, co vás nejvíc trápí. V popisu buďte co nejkonkrétnější. Možná vám způsobuje největší stres něco obecně, například kontroly krevního cukru a zjištění vysokých hodnot.
 • Zamyslete se nad tím, co si v duchu říkáte
 • Co si sami v duchu říkáte, má velkou moc. "Co jsem zase udělal špatně?" nebo "Nikdy nebudu schopen docílit dobré kompenzace hladin cukru v krvi, tak proč bych to dělal?" nejsou ta správná slova. Zjistit vysokou hodnotu je samo o sobě dost stresující a takové myšlenky stres zbytečně prohlubují. Negativní myšlenky vás připravují o motivaci a ztěžují možnost dobře o sebe pečovat a udržovat dobrou kompenzaci hladiny krevního cukru.
 • Buďte k sobě laskaví
 • Negativní, kritické myšlenky vývoj zhoršují. Lze se tedy domnívat, že pozitivní myšlenky vám naopak energii dodají a spustí vývoj správným směrem. Pozitivní myšlení vyžaduje úsilí, ale rozhodně se vyplatí. Zkuste myslet pozitivně a říci si například: "Je to vysoká hodnota a není to dobře, ale já zjistím proč je vysoká a něco s tím udělám." Pohled do budoucnosti má mnohem větší smysl než pohled do minulosti.
 • Zapište si pozitivní myšlenky
 • Pozitivní myšlenky, které vám pomáhají, si zapište. Budete si je pak snáze připomínat v dobách, kdy se nebudete cítit zrovna nejlíp a pomohou vám.
 • Opakujte si pozitivní myšlenky
 • Udržení správné emoční rovnováhy vyžaduje hodně úsilí. Negativní myšlenky jsou nepříjemné a samy se vnucují, pokud se neustále nesnažíte myslet na pozitivní věci. Negativní myšlenky se vás samozřejmě někdy zmocní, vtip je však v tom, že si je uvědomíte a co nejrychleji nahradíte pozitivním myšlením.
 • Za dosažené výsledky se pochvalte
 • Budování a udržování silného emocionálního základu vám umožní uskutečnit velké změny. Uvědomujte si, jaký užitek máte z pozitivního myšlení a pochvalte se za to, že ho dokážete udržet. To vám dodá sílu do dalšího snažení.

Rady týkající se práce

Jste-li zaměstnaní, musíte si poradit s diabetem i v rámci svého pracovního života. Například nepravidelné pracovní směny mohou vyžadovat změny dietního plánu. Časté cestování a změny časových pásem zase mohou vyžadovat změny v dávkách inzulínu. Budete muset rozhodnout, koho v práci o svém onemocnění informovat. Je toho mnoho, co musíte ve svém pracovním životě přizpůsobit.

Časový plán
Je snadnější zvládat diabetes, máte-li pravidelnou pracovní dobu. Zaměstnání, která vyžadují práci v nepravidelných směnách, mohou klást na zvládání diabetu větší nároky. Pokud ale budete pravidelně sledovat hladinu krevního cukru, mělo by být vše v pořádku. Diabetes lze skloubit s nepředvídatelným pracovním tempem. 

Cestování na velké vzdálenosti
Mnohá zaměstnání vyžadují cestování. Cestujete-li autem, měli byste si pečlivě vybírat stravu. Pokud cestujete Ietecky, možná bude možné objednat si speciální jídla s nízkým obsahem jednoduchých cukrů, nízkým obsahem soli, nízkým obsahem tuků nebo cholesterolu. Cestujete-li letecky přes několik časových zón, budete možná muset snížit nebo vynechat dávku inzulínu, nebo naopak přidat dávku inzulínu navíc. Zvažte také čas příletu a co budete po příletu dělat. Budete okamžitě spěchat na obchodní schůzku? Nebo se půjdete ubytovat na hotel a budete mít čas na sebe? Plánování předem je velice důležité. 

Pro jistotu si s sebou sbalte dvakrát tolik inzulínu a testovacích proužků, než budete dle svého mínění potřebovat. Tyto věci mějte vždy v příručním zavazadle. 

Cestování může být nepředvídatelné a vyčerpávající. Častý self-monitoring krevního cukru vám pomůže poradit si s nároky cestování a podle potřeby upravit denní režim. 
 

Koho informovat?
Musíte se rozhodnout, zda budete zaměstnavatele o svém onemocnění informovat. Budete-li v otázce diabetu otevření, může to mít v mnoha směrech pozitivní dopad. Podaří se vám rozptýlit mnohé nesprávné názory na onemocnění diabetem. Používáte-li inzulín, můžete naučit své kolegy rozpoznat a léčit hypoglykémii. A pokud by se vám přihodila jakákoli komplikace spojená s diabetem, váš nadřízený bude mít pravděpodobně větší pochopení, pokud bude o onemocnění vědět dříve, než se komplikace vyskytnou. Je vždy lepší být otevřený, než aby měl zaměstnavatel pocit, že něco skrýváte. 

Hledání zaměstnání
Určitě nemusíte sdělovat zaměstnavatelům, u nichž se ucházíte o práci, že máte diabetes. Někteří zaměstnavatelé se mohou obávat, že diabetes bude interferovat s vaší prací. Pokud jim řeknete o svém diabetu, nevyvolávejte dojem, že by to měl být problém a nežádejte o zvláštní zacházení s předstihem si zjistěte, jaká máte práva jasně vysvětlete svůj zdravotní stav, jak je váš diabetes kompenzován a všechno ostatní, co by mohlo hrát roli.

Diskriminace
Cítíte-li, že jste nebo jste byli diskriminováni kvůli diabetu, udělejte následující:

 • promluvte si přímo se svým zaměstnavatelem a pokuste se problém vyřešit
 • požádejte o pomoc odborovou organizaci nebo zaměstnaneckou organizaci
 • zvažte konzultaci s právníkem – telefonát nebo dopis od vašeho právníka může lehce problém vyřešit

Pravidla chování diabetika

Mnohé situace v životě vyžadují takt, porozumění a ohledy. Diabetes není výjimkou. Mnoho lidí to zná z vlastní životní zkušenosti. Máte-li diabetes nebo znáte-li někoho, kdo diabetes má, přečtěte si tento oddíl. Můžete se naučit něco o "pravidlech chování diabetika", která jste neznali.

Máte-li diabetes

 • Pamatujte, že ne každý potřebuje vědět, že máte diabetes. Lidé, kteří by to měli vědět, jsou vaše rodina, spolužáci a kolegové. Lidé, kterým tuto informaci poskytnete, by měli být schopni vnímat potřeby týkající se diabetu a připraveni pomoci vám v případě náhlého zhoršení stavu. Pečlivě si tyto lidi vyberte a dbejte na to, aby porozuměli hypoglykémii, hyperglykémii, nutnosti častých návštěv u lékaře atd.
 • Buďte tak ohleduplní, jak jen to lze k těm, co nemají dostatek informací o diabetu. Většina lidí, kteří se ve svém životě s diabetem nesetkali, mu jednoduše nerozumí. Místo podrážděné reakce využijte tuto situaci k tomu, abyste je o diabetu poučili.
 • Spoléhejte na svůj smysl pro humor. Malý vtip nebo dobrosrdečný komentář může každého uklidnt, zejména v časných stádiích, když si vaši přátelé a rodina teprve zvykají na fakt, že máte diabetes.
 • Pokud někdo z lidí mluví o vašem diabetu necitlivě, slušně mu vysvětlete, že řekli něco, co je urážlivé a vysvětlete jim proč. Pak už by doufejme neměli udělat stejnou chybu.
 • Buďte připraveni. Vždy mějte po ruce navíc svačinku, inzulín nebo jiné léky, nápoje bez cukru, džus, pomůcky (na testování glykémie, inzulínovou pumpu, inzulínové injekce). Udržujte dostatečnou zásobu všech pomůcek včetně proužků do glukometru v práci i všude jinde, kde trávíte více času.
 • Vždy mějte s sebou glukometr, který jsou schopni použít i lidé ve vašem okolí. Naučte své přátele a členy rodiny, jak se s ním zachází.
 • Staňte se vzorem pro ostatní tím, že budete vůdčí/mluvčí/koordinátor pro místní sdružení diabetiků nebo založte takový vlastní spolek. Péče o svůj diabetes může být úžasným posláním, budete-li vzorem pro jiné.
 • Chcete-li, aby vás brali jako kohokoli jiného, nedělejte ze svého diabetu problém. Nedělejte z kontrol glykémie událost, netvařte se, že vás to obtěžuje, nechovejte se tak, že nesete tíhu, kterou jiní neunesou nebo které jiní nerozumí. Pokud se budete chovat neokázale, budou se k vám ostatní chovat také tak.
 • Dbejte na to, aby členové vaší rodiny byli poučeni, aby věděli jak vám pomoci a jak zvládat své vlastní emoce týkající se vašeho diabetu.
 • Požádejte své přátele nebo členy rodiny, aby se s vámi zúčastnili školení o diabetu, umožní jim to pochopit váš stav a podpořit vás.
 • Smiřte se s tím, že někteří lidé nemusí být tak nápomocní a ochotní, jak byste si přáli. Je-li to možné, proberte s nimi své pocity.

Jak se chovat k lidem s diabetem

 • Nejlepší, co můžete udělat pro člověka s diabetem, je chovat se k němu tak, jak se chováte ke komukoli jinému. Buďte ochotní. Dejte mu vědět, že mu pomůžete, bude-li to potřebovat. A buďte takovou oporou, jakou jen můžete být.
 • Nikdy nenazývejte člověka s diabetem "diabetikem." Je především člověkem. Život s diabetem je dost tvrdý sám o sobě. Diabetes by neměl být nikdy charakteristikou člověka. Nikdo by nechtěl, aby se s ním zacházelo nebo se o něm myslelo tímto způsobem.
 • Vyvarujte se používání slova "normální", když mluvíte o diabetu. Například, neříkejte věci jako, "Vede tak normální život, jak je to jen možné," nebo "Vypadáte normálně." Toto spíše ukazuje, že si myslíte, že lidé s diabetem nejsou normální.
 • Nebuďte "policajtem diabetu." Věřte, že lidé s diabetem vědí co dělají a vědí jaká mají činit rozhodnutí. Jsou pravděpodobně mnohem vzdělanější co se týče diabetu než vy, takže jim nepřipomínejte, aby si vzali inzulín, nepeskujte je za jejich dietní rozhodnutí atd.
 • Nevypravujte špatné příběhy o diabetu. Nikdy to nepomáhá. Místo toho dodejte svým přátelům odvahu a sílu tím, že jim budete vyprávět příběhy, které jste slyšeli o úspěchu, zdraví a uzdravení.
 • Neříkejte věci jako, "Je to zvláštní, nevypadáte jako že máte diabetes." Diabetes postihuje všechny věkové skupiny, pohlaví i etnika. Nebere žádné "ohledy."
 • Dbejte na to, abyste nesabotovali dietu osob s diabetem. Nenavrhujte jim, že si vezmou pouze "pod jeden zub" toho tvarohového koláče. Tím byste jim ztížili dodržování jejich dietního plánu.
 • Pomáhejte a naslouchejte.

Když onemocníte

Nemoc, infekce a chirurgický zákrok zhoršují kontrolu hladiny krevního cukru a zvyšují potřebu inzulínu. Stres vyplývající z nemoci způsobuje zvýšení vaší hladiny krevního cukru. "Nemocí" rozumíme:

 • nauzea a zvracení
 • rýma nebo zánět průdušek
 • průjem (vodnaté stolice)
 • horečka
 • chřipka
 • bolest zubů
 • bolest a zánět v krku
 • infekce (puchýře, popáleniny, rány nebo otlaky

Jak se mám chovat během "dnů nemoci"?

 • Vždy užívejte inzulín nebo diabetické léky, i v případě, že nemůžete jíst. Dávku konzultujte se svým lékařem.
 • Pijte alespoň takové množství tekutin, abyste zabránili dehydrataci.
 • Pijte minimálně jeden pohár nízkokalorického nápoje každou hodinu (např. horký čaj, vývar, bujón, dietní nealkoholické nápoje, vodu).
 • Neudržíte-li tekutiny v žaludku, zkoušejte pít po malých doušcích každých 15 minut, abyste nevyprovokovali zvracení.
 • Neudržíte-li v žaludku obvyklou stravu, zkuste jíst kašovitá jídla nebo nápoje, které nahradí obvyklou dávku sacharidů (nikoli nápoje bez cukru, ale normální nealkoholické nápoje, slazený čaj atd.)

Jak často se mám kontrolovat?

 • měřte si teplotu minimálně každé čtyři hodiny
 • kontrolujte hladinu svého krevního cukru každé čtyři hodiny a zaznamenávejte si výsledky pro zdravotnický personál
 • testujte svou moč na přítomnost ketolátek každé 2-4 hodiny a zaznamenávejte výsledky pokud:
 • máte diabetes 1. typu
 • je hladina vašeho cukru v krvi vyšší než 14 mmol/l
 • pokud zvracíte
 • všímejte si známek dehydratace, jako suchost v ústech, žízeň, suchá kůže, nebo snížené množství moči

Kdy vyhledat lékařskou pomoc

Vyhledejte svého lékaře bezodkladně pokud:

 •  máte přetrvávající zvracení, průjem, bolest břicha, nebo nezvyklé potíže
 • nemůžete udržet potraviny, tekutiny nebo diabetické léky
 • test na přítomnost ketolátek v moči ukazuje střední nebo vysoké hodnoty
 • máte teplotu nad 38,5 °C nebo známky dehydratace
 • jste nemocní déle než 24 hodin

POZNÁMKA: Není-li váš lékař dostupný, vyhledejte pohotovostní službu! 

Pokud NEJSTE SCHOPNI jíst jídlo, můžete nahradit každých 15 gramů sacharidů ve své obvyklé dietě:

 • 1/2 pohárem želatiny (s cukrem)
 • 1/2 pohárem jablečné šťávy
 • 1/2 pohárem nealkoholického nápoje (s cukrem)
 • 1 pohárem zeleninové šťávy
 • 1/2 pohárem vanilkové zmrzliny
 • 1/2 pohárem ovocného džusu
 • 1/2 pohárem obilné kaše
 • 1 pohárem polévky (např. zeleninové nebo kuřecí s nudlemi)

Sdílet

Uloženo pod: